Bixx


Verkoopsvoorwaarden

Levering:

 • Levering 20 dagen na ontvangst bestelling.
 • Bestellingen voor een bedrag boven € 100,- (excl. btw) worden franco begane grond geleverd.
 • Voor kleinere bedragen wordt een extra kost van € 25,- aangerekend.
 • Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de klant worden gemeld bij bestelling.

Betaling:

 • Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop vereffend is.
 • De normale betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Betaling van de facturen binnen 8 dagen geeft recht op 1 % disconto.
 • Betalingen gebeuren steeds op rekeningnummer Cofeba IBAN BE70 4624 9648 7525, tenzij expliciet anders vermeld op de factuur.
 • Alle bankkosten zijn ten laste van de aankoper.
 • Bij niet-betaling van de factuur voor de vervaldag zal een nalatigheidsintrest verrekend worden van 12 % op jaarbasis met minimum van € 24,79 administratiekosten.

Korting:

 • 2 % korting vanaf een bestelling van meer dan € 250.
 • 4 % korting vanaf een bestelling van meer dan € 500.

 Prijzen:

De prijzen opgegeven in deze catalogus zijn in euro, exclusief btw. Deze prijzen blijven geldig gedurende het volledige kalenderjaar dat vermeld is op de catalogus.

 Aankoopcontract Bixx Fidelity 1

 • De klant verbindt zich ertoe om elke maand voor minstens € 80 netto (rekening gehouden met de korting, exclusief btw) te bestellen.
 • Dit totale bedrag mag gespreid worden over verschillende aparte bestellingen per maand, met een minimum bedrag van € 25 netto per bestelling.
 • Er worden geen kosten aangerekend.
 • De klant krijgt een handelskorting van 4 % op alle goederen die niet in promotie zijn.
 • Bixx mag de verschillende leveringen per maand op 1 factuur groeperen.
 • Indien de klant per maand minder dan € 80 netto bestelt, vervalt de korting en mag Bixx een administratiekost van € 35 aanrekenen.
 • Het contract gaat in voor 3 maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd per 3 maand. Het contract is steeds opzegbaar 30 dagen voor de automatische verlenging.

Aankoopcontract Bixx Fidelity 2

 • De klant verbindt zich ertoe elke 2 maanden voor minstens € 80 netto (rekening gehouden met de korting, exclusief btw) te bestellen.
 • Dit totale bedrag mag gespreid worden over verschillende aparte bestellingen per maand, met een minimum bedrag van € 25 netto per bestelling.
 • Er worden geen kosten aangerekend.
 • De klant krijgt een handelskorting van 3 % op alle goederen die niet in promotie zijn.
 • Bixx mag de verschillende leveringen per maand op 1 factuur groeperen.
 • Indien de klant per 2 maanden minder dan € 80 netto bestelt, vervalt de korting en mag Bixx een administratiekost van € 35 aanrekenen.
 • Het contract gaat in voor 3 maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd per 3 maand. Het contract is steeds opzegbaar 30 dagen voor de automatische verlenging.

Samenwerkingscontract

Samenwerkingscontracten zijn mogelijk.

Beide partijen verbinden zich er toe om maandelijks voor een bepaald bedrag bij elkaar te bestellen. Leveringsvoorwaarden, kortingen, omzetpremies en betalingsvoorwaarden zijn onderling af te spreken.

Annulering

Verbreking van gedane bestellingen, om welke reden ook, dient binnen 24 uur te gebeuren en is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper. Bij annulering van de bestelling na deze periode zal Bixx gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 30 % van het totale bedrag.

Garantie

Op alle fabrieksfouten en leveringsschade is een normale garantie van toepassing. Op elektrische toestellen is er 2 jaar garantie.

Klachten

 De klant wordt verzocht altijd eerst het aantal pakken en de inhoud ervan te controleren alvorens de leveringsbon te tekenen. Indien de levering niet overeenstemt met de bestelling, dient de klant dit te vermelden op de leveringsbon en ons te contacteren binnen de 48 uur na levering.

BIXX is een oefenfirma van VDAB Competentiecentrum Oudenaarde. Deze catalogus geldt enkel voor oefenbedrijven die lid zijn van Europen. Geen enkele commerciële verbintenis met Bixx is afdwingbaar. De documenten die u van ons ontvangt hebben geen enkele juridische waarde buiten het bewijs dat het om een oefenfirma gaat Noch brieven, noch documenten, onder welke vorm dan ook, kunnen de geadresseerde noch de afzender juridisch binden.